Flag football

Flagfootball je bezkontaktní forma amerického fotbalu pro žáky a žákyně základní školy. Rozvíjí pohybové a fyzické předpoklady dětí a je zcela bezpečnou a zábavnou formou amerického fotbalu.

 

 

Ikona PDF Stáhnout kompletní pravidla flag footballu (soubor PDF, 84kB)

Ikona PDF Stáhnout metodiku flag footbalu (soubor PDF, 258kB)

Mezinárodní  pravidla

 • Tento sport je nekontaktní, blokování není povoleno.
 • Hod mincí určí první útočící tým. Tým, který při losování prohrál má právo výběru strany hřiště.
 • Tým, který při losování prohrál, začíná druhou půli zápasu jako útočící tým a začíná útočit ze své 5-ti yardové čáry.
 • Útočící tým začíná útočit ze své 5-ti yardové čáry a má čtyři (4) rozehrávky na to, aby se dostal přes střed hřiště. Pokud se tým dostane přes střed hřiště, má další čtyři (4) rozehrávky na to, aby skóroval "touchdown". Pokud se útočícímu týmu nepodaří skórovat, získává míč druhý tým a začíná útočit ze své 5-ti yardové čáry. Požadavky vyžadující čtyři (4) rozehrávky k získání prvního "downu" nebo k skórování nejsou platné pouze v případě, že útočící tým získá automatický první "down" díky penaltě.
 • Pokud se útočícímu týmu nepodaří během čtyř rozehrávek překonat střed hřiště, získává míč druhý tým a začíná útočit ze své 5-ti yardové čáry.
 • Při všech změnách v držení míče, začíná tým, který míč získal útočit ze své 5-ti yardové čáry. Toto pravidlo neplatí pouze v případě, že tým získá míč díky "interceptionu".
 • Po prvních dvaceti minutách zápasu si týmy vymění strany.

Hráči/schéma zápasu

 • Tým se skládá ze šesti (6) hráčů (5 hráčů na hřišti + 1 náhradník).
 • Tým smí hrát minimálně se čtyřmi (4) hráči (v případě zranění).
 • Pokud má jeden z týmů méně než čtyři hráče je zápas ukončen nebo zrušen.

Doba zápasu/prodloužení

 • Délka zápasu je 40 minut (poločas 2x20 minut).
 • V případě remízy dochází k prodloužení. Přestávka mezi koncem normální hrací doby a začátkem prodloužení je 2 minuty. Hod mincí určí, který tým bude v prodloužení útočit jako první. Vítět losování začíná útočit ze své 5-ti yardové čáry a hra pokračuje stejným způsobem jako v normální hrací době, dokud se jednomu z týmů nepodaří skórovat. V prodloužení nemají týmy k dispozici žádné "time-outy".
 • Pokaždé, kdy je míč položen rozhodčím ke hře, má útočící tým 30 sekund na rozehrání.
 • Každý tým má k dispozici dva 60-ti sekundové "time-outy" v každém poločase. Nevyužité "time-outy" nemohou být přeneseny do druhého poločasu nebo do prodloužení. ("Time-out" může ohlásit pouze hlavní trenér nebo hráči na hřišti.)
 • Rozhodčí mohou zastavit čas dle svého uvážení.
 • Čas je zastaven, aby byly oba týmy upozorněny, že do konce druhého poločasu zbývají 2 minuty (není dán žádný "time-out").
 • Přestávka mezi poločasy je 2 minuty.

Skórování

 • "Touchdown": 6 bodů.
 • "Extra bod": 1 bod. (Rozehrává se ve středu hřiště z 5-ti yardové čáry.)
 • "Extra bod": 2 body. (Rozehrává se ve středu hřiště z 5-ti yardové čáry.)
 • Všechny "extra body" mohou být skórovány pouze vhozenou přihrávkou, běh s míčem není dovolen.
 • "Safety": 2 body.
 • Pokud se při rozehrání "extra bodu" podaří bránícímu týmu díky "interceptionu" získat míč a dosáhnout s ním protivníkovi "endzóny", skóruje tím 2 body a navíc získává míč a začíná útočit ze své 5-ti yardové čáry.

Běh s míčem


Centr je hráč, který podává při "snapu" míč "quarterbackovi". Centr nesmí převzít ihned po rozehrávce míč zpět od "quarterbacka" a běžet s ním.

 • "Quarterback" je hráč, který dostává míč přímo při "snapu".
 • "Quarterback" nesmí s míčem běžet přes čáru "scrimmage".
 • Útočící tým smí použít neomezený počet předávek před tím než překročí čáru "scrimagge". Během "downu" jsou povoleny pouze předávky dozadu a do boku.
 • Vhození míče  ze spodu a běh s míčem do boku podél čáry "scrimmage" jsou povoleny a jsou rozehrávkami, kdy se s míčem běží.
 • 5 yardů před "endzónou" bránícího týmu jsou umístěny "no-running zones" (bezběhové zóny). Pokud se míč nachází na 5-ti yardové čáře bránícího týmu nebo ještě blíže jeho "endzóně", útočící tým nesmí s míčem běžet.
 • Hráč, který při předávce dostane míč, jej smí hodit zpoza čáry "scrimmage".
 • Jakmile byl míč předán, vhozen,"play action", nebo jakmile byla použita falešná předávka, smějí všichni hráči bránícího týmu stíhat hráče s míčem. Žádný z hráčů bránícího týmu nesmí překročit čáru "scrimmage" před tím než "quarterback" odhodí nebo předá míč.
 • Zbavit se obránce pomocí "spinningu"(rychlý točivý pohyb) je dovoleno, pokud se však útočící hráč chce zbavit bránícího hráče, musí zůstat na nohou ("diving"-padání, skákání na zem nebo pod nohy bránícího hráče není dovoleno).
 • Míč je položen rozhodčím ke hře tam, kde se nacházela chodidla hráče s míčem ve chvíli, kdy mu byl vytržen jeho praporek, ne tam kde se v té chvíli nacházel míč.

Chytání přihrávek

 • Všichni útočící hráči smějí chytat přihrávky (včetně "quarterbacka", pokud byl míč předán nebo vhozen jinému hráči ještě za čárou "scrimmage").
 • Jako v NFL smí být jeden hráč při "snapu"(rozehrávce) v pohybu, nesmí však být při "snapu"  v pohybu směrem k "endzóně" bránícího týmu.
 • Při chycení přihrávky musí mít hráč alespoň jedno chodidlo ve hřišti.

Házení přihrávek

 • Stíhat hráče házejícího přihrávku smějí pouze ti bránící hráči, kteří byli ve chvíli rozehrávky ("snapu") vzdáleni alespoň 7 yardů od čáry "scrimmage".
 • "Quarterback" má sedm sekund na to, aby odhodil míč. Pokud není přihrávka hozena během sedmi sekund, rozhodčí odpíská konec hry, útočící tým ztrácí "down" (rozehrávku) a míč je položen ke hře na předcházející čáře "scrimmage". Jakmile je míč předán, vhozen, přihrán nebo je použita falešná předávka, pravidlo sedmi sekund již dále neplatí. Žádný z bránících hráčů nesmí překročit čáru "scrimmage" před tím než "quarterback" odhodí či předá míč.
 • Během "downu"(rozehrávky) je povolena pouze jedna přihrávka směrem dopředu.
 • V případě "interceptionu" (bránící tým chytí přihrávku útočícího týmu) získává míč bránící tým.
 • Při "interceptionu" může bránící tým dosáhnout s míčem "endzóny" druhého týmu a skórovat tak "touchdown".
 • Další případy "interceptionu" (chycení přihrávky bránícím týmem): Pokud bránící tým chytí přihrávku soupeře ve své vlastní "endzóně" a s míčem tam zůstane, stává se míč "mrtvým". Výsledkem je, že bránící tým získává míč a začíná útočit ze své 5-ti yardové čáry. Pokud bránící tým chytí přihrávku soupeře ve své vlastní "endzóně", ale hráč s míčem ji opustí, potom získává bránící tým rozehrávku z místa, kde se míč stane "mrtvým". Pokud se však hráč  s míčem vrátí do své "endzóny" poté co ji opustil a je mu vytržen praporek nebo se míč stane "mrtvým", výsledkem bude "safety" útočícího týmu.

"Mrtvý  míč" (Dead Ball)

 • Míč musí být "snapped" (rozehrán) mezi nohama "snappera" (rozehrávače - centra), aby hra začala.
 • Střídání je dovoleno pouze když je míč "mrtvý".
 • Hra je "mrtvá" když: Rozhodčí pískne na píšťalku, hráči s míčem je vytržen praporek (nebo se stane nelegálním), pokud je skórováno, pokud se jakákoliv část těla hráče s míčem, kromě jeho dlaní či chodidel, dotkne země. Pokud hráči s míčem upadne jeho praporek, hra bude odpískána jako "mrtvá" a míč bude položen ke hře na místě, kde praporek odpadl. Pokud hráči bez míče upadne praporek, nesmí tento hráč chytat přihrávku.
 • Připomínka: V této hře nejsou žádné "fumbly". Pokud hráči s míčem míč vypadne, bude míč položen ke hře na místě, kde mu míč s rukou vypadl.

Stíhání "quarterbacka"

Všichni hráči, kteří stíhají nahrávače, musí být při "snapu"(rozehrávce) vzdáleni minimálně 7 yardů od čáry "scrimmage". Jakýkoliv počet hráčů obrany může stíhat "quarterbacka". Hráči obrany, kteří "qurterbacka" nestíhají, mohou bránit na čáře "scrimmage". Jakmile je míč po rozehrávce předán, vhozen, přihrán nebo je použita falešná předávka, pravidlo 7-mi yardů přestává platit a všichni bránící hráči smějí překročit čáru "scrimmage". Speciální značka nebo rozhodčí určí 7-mi yardovou vzdálenost od čáry "scrimmage". Pamatujte si, není dovoleno žádné blokování nebo "tacklování" (srážení).

Sportovní chování/hrubost

Pokud rozhodčí uvidí jakýkoliv viditelný kontakt, "tackling"(sražení), používání loktů, blokování, nebo jakékoliv nesportovní chování, hra bude zastavena a hráč, který se přestupku dopustil bude vyloučen ze zápasu. Nečistá hra nebude tolerována. Provokování  nebo urážení je zakázáno. Rozhodčí mají právo určit urážlivou mluvu. (Provokování nebo urážení je mluva, která je urážlivá vůči rozhodčím, protihráčům, týmům nebo divákům.) Pokud se tato mluva objeví, rozhodčí dá jedno varování. Pokud mluva pokračuje, budou hráč nebo hráči vyloučeni ze zápasu.

Penalty

 • Všechny penalty jsou 5 yardů a "down" (rozehrávka) se opakuje pokud není určeno jinak. Penalta se vyměřuje od čáry "scrimmage".
 • Všechny penalty mohou být odmítnuty.
 • Žádná penalta nesmí překročit polovinu vzdálennosti od čáry "scrimmage" ke gólové čáře postiženého mužstva.
 • Penalta po "interceptionu" se vyměřuje z místa, kde k "interceptionu" došlo.

Obrana - penalty

 • Ofsajd - 5 yardů.
 • Chybné střídání - 5 yardů.(V případě, že hráč vstoupí na hřiště poté, co rozhodčí odpíská, že míč je připraven ke hře, např. snaha oklamat protihráče a nebo v případě, že je na hřišti 6 hráčů jednoho mužstva.)
 • Rozrušující signály - 5 yardů. (Signály, které rozptylují/nebo napodobují útočné signály před tím než je míč rozehrán ("snapped".)
 • "Interference" (křížení) protivníka nebo míče při "snapu"(rozehrávce) - 5 yardů.
 • Nedovolené stíhání - 5 yardů. (V případě, že bránící hráč stíhá rozehrávače, ale při "snapu" - rozehrávce, byl vzdálen méně než 7 yardů od čáry "scrimmage".)
 • "Diving"(padání pod nohy protihráče) - 5 yardů.
 • "Interference"(nedovolené bránění) - 5 yardů a automatický první "down".
 • Nedovolený kontakt - 5 yardů a automatický první "down".(Držení, blokování, atd.)
 • Nedovolené vytržení praporku - 5 yardů a automatický první "down".(Vytržení praporku před tím než "receiver"(chytač) chytí míč.)

Útok - penalty

 • Chránění praporku - 5 yardů.
 • Pozdní rozehrávka - 5 yardů.
 • "Diving"(padání pod nohy protihráče) - 5 yardů.
 • Chybné střídání - 5 yardů.
 • Nedovolený pohyb - 5 yardů. (V případě, že je v pohybu více než jeden hráč, atd.)
 • Chybný start - 5 yardů.
 • Nedovolený "snap"(rozehrávka) - 5 yardů.
 • Nedovolené přesunutí nebo nedodržení 1-dno sekundové pauzy - 5 yardů.
 • Útočné držení - 5 yardů.
 • Hráč mimo hřiště - 5 yardů. (V případě, že hráč opustí hřiště, hráč se nesmí vrátit na hrací plochu a chytit míč.)
 • Nedovolená přihrávka dopředu - 5 yardů a ztráta "downu".(V případě druhé přihrávky dopředu nebo přihrávky poté, co přihrávající hráč překročil čáru "scrimmage".)
 • Útočné nedovolené bránění - 5 yardů a ztráta "downu".(V případě nedovoleného clonění nebo při odstrkování či odrážení se od bránícího hráče.)
 • Běh s míčem v "no running zones"(v bezběhových zónách) znamená pro útočící mužstvo ztrátu "downu" a rozehrávku na předešlém místě.

Rozhodčí určí zda došlo k nezaviněnému kontaktu, ke kterému může při normálním průběhu hry dojít. Všechny penalty se vyměřují od čáry "scrimmage".Pouze kapitán týmu se smí rozhodčího ptát na výklad pravidel a jejich interpretaci. Hráči nesmí zpochybňovat výroky rozhodčích. Zápas nemůže skončit penaltou obrany, pokud ji ovšem útočící tým neodmítne.

Turnajový systém v případě stejného výsledku:

 1. Výsledek vzájemných střetnutí
 2. Celkový rozdíl ve skóre.
 3. Hraje se prodloužení.

Vybavení

Žádné chrániče těla nebo hlavy nejsou povoleny. Kolíky na obuvi jsou povoleny, ale musí být gumové. Musí být provedena kontrola. Všichni hráči musí používat chránič zubů, nejsou povoleny žádné výjimky.

Poznámka: V této hře nejsou žádné "kickoffy"(odkopy) a není povoleno žádné blokování.

Rozměry hřiště

Délka: Může být buď 60 nebo 80 yardů.
Šířka: Může být buď 20 nebo 30 yardů.
End zóny: Maximálně 10 yardů dlouhé, minimálně 7 yardů dlouhé.
No running zones: Musí být vyznačeny 5 yardů od každé gólové čáry.